Sportkine 2019
 
Geachte sportkinesitherapeut,

Eerst en vooral willen we jullie van harte welkom heten op het
2de Interuniversitair Congres Sportkinesitherapie.
Na het succes van de eerste versie hebben de verschillende universiteiten besloten om dit congres vanaf heden jaarlijks te organiseren.
 
Nieuw is dat vanaf dit jaar het congres zal worden georganiseerd in samenwerking met de Belgische Federatie Sportkinesitherapie (BFSP) en de pas opgerichte interessegroep sportkinesitherapie binnen Axxon (ABCIG), waar u zich sinds 1 januari 2019 kan bij aansluiten.
 
De ABCIG zal in de toekomst een kwaliteitslabel toekennen aan elk effectief lid dat aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. Op deze wijze zal de kwaliteit van de sportkinesitherapeutische zorg gemonitord en bevorderd worden.
De missie van deze interessegroep is om de belangen van de sportkinesitherapeut te behartigen op nationaal en internationaal vlak en de kennisoverdracht en uitwisseling van expertise onder professionals te bevorderen.
Het opzet van dit congres ligt dus volledig in de lijn van de missie van het ABCIG.

Ook dit jaar zijn we ervan overtuigd dat we u een erg mooi congresprogramma kunnen aanbieden met internationale sprekers met wereldfaam.
 
Zoals vorig jaar willen we u ook dit jaar niet enkel theoretisch updaten, maar tevens praktische vaardigheden aanbieden waarmee u de volgende werkdag in de praktijk/sportclub aan de slag kan. Op basis van jullie feedback hebben we kleine wijzigingen in de aanpak van het congres uitgevoerd zoals meer workshops die nog meer praktisch toepasbaar zijn in de klinische praktijk.
 
In analogie met vorig jaar hebben we het congres opgebouwd rond twee lichaamsregio’s die zowel in de theoretische sessies in de voormiddag als in praktische workshops in de namiddag worden behandeld. Op basis van jullie antwoorden op de bevraging, hebben we dit jaar het congres opgebouwd rond de heup- en liesregio enerzijds en de lage rug anderzijds. We zijn er ons van bewust dat dit zeker niet de makkelijkste regio’s zijn wat betreft klinisch onderzoek en revalidatie; doch garanderen we u op basis van ons programma zeker de nodige tools en handvaten aan te reiken om hier praktisch en deskundig verder mee aan de slag te kunnen gaan.
 
We hopen opnieuw op een talrijke opkomst en bieden u alvast een leerrijk congres aan.
 

Het wetenschappelijk comité - Belgian Federation of Sports Physiotherapy –ABCIG sportkinesitherapie Axxon